Kontakt
EN

Polityka prywatności

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO„), przedstawiamy Ci wszelkie niezbędne informacje o zakresie i podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych, a także nasze dane kontaktowe, aby pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane, a także zapewnić Cię, że stosujemy wystarczające i skuteczne środki ochrony tych danych.

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest GRUPA ILARE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000683433, NIP: 6772421785 (dalej: „Administrator” lub „my”).

W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie Polityki prywatności można skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

 • pocztą tradycyjną wysłaną na adres: GRUPA ILARE sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków;
 • drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@ilare.pl

Bezpieczeństwo danych

W trosce o ochronę Twoich danych osobowych stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w ich prywatność. Nasze działania zapewniają bezpieczeństwo na poziomie wymaganym przez obowiązujące prawo, w tym RODO.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania niektórych danych osobowych może uniemożliwić lub znacząco utrudnić korzystanie z Serwisu. W przypadku podania danych w zakresie niewystarczającym do wykonania danej czynności dane te będą niezwłocznie usuwane.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będą przetwarzane przez nas gdy:

 1. przetwarzanie jest konieczne w celu podjęcia kroków na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania zawartej umowy (art. 6 ust 1 lit. b) RODO).
 2. przetwarzanie jest konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), które obejmują analizę statystyczną aktywności w Serwisie, badania rynku, usprawnienie działania Serwisu oraz działania marketingowe Administratora;

Odbiorcy danych osobowych:

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, jego pracowników i współpracowników, a także podmioty, które na podstawie umowy z Administratorem świadczą na jego rzecz usługi, w szczególności usługi marketingowe.  

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane przechowywane przez nas w związku z wykonywaniem zawartej z Tobą Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będziemy przechowywać przez czas, w którym świadczymy te usługi, w celu prawidłowego ich świadczenia.

Jeżeli skontaktowałeś się z nami w jakiejkolwiek formie, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe do czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.

Wszelkie dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniał nasz interes.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z RODO w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. RODO);
 2. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 3. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
 4. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
 5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane innemu administratorowi, jednakże zrobimy to tylko wtedy, gdy taka czynność będzie technicznie możliwa (art. 20 RODO);
 7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który nie jest nadrzędny wobec Twojego interesu lub Twoich  praw i wolności, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

Zautomatyzowane przetwarzana danych 

 

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są poddawane profilowaniu. 

2. PLIKI COOKIES

Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
 2. późniejszego skojarzenia Użytkownika (jednak bez przetwarzania jego danych osobowych) w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
 3. zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania oszustwom i nadużyciom;
 4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. dostosowania zawartości Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 6. uwierzytelniania Użytkowników;
 7. udostępnienia w Serwisie i w treści w możliwie wysokiej do osiągnięcia jakości.

 

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:  

 1. „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej, wyłączenia przeglądarki internetowej i zamknięcia;
 2. „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 3. „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej, innej niż Serwis;
 4. „Google Analytics cookies” – powinieneś zapoznać się z polityką cookies dostępną pod adresem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl.

 

Mechanizm działania Cookies w Serwisie

Serwis wykorzystuje pliki Cookies, które ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika. Nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (po kliknięciu w nazwę przeglądarki zostaniesz przekierowany na odpowiednią stronę internetową): 

 1. Google Chrome;
 2. Internet Explorer;
 3. Microsoft Edge;
 4. Mozilla Firefox;
 5. Opera;
 6. Safari.

Wyłączenie informacji Cookies w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów naszego Serwisu, jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies.

 

Google Analytics

W Serwisie korzystamy z Google Analytics – usługi analizy internetowej, na podstawie naszego uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu poznania Użytkowników naszego Serwisu i zoptymalizowania naszej oferty dla tych Użytkowników (cele marketingowe i optymalizacyjne).

Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Informacje generowane przez pliki cookies są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Ze względu na aktywację anonimizacji IP, adres IP Użytkownika zostaje wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostaje przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony.

Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszego Serwisu, tworzenia raportów dotyczących aktywności w Serwisie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszego Serwisu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. 

Użytkownik może uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez Cookies i związanych z korzystaniem przez niego z naszego Serwisu (łącznie z adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, instalując wtyczkę udostępnioną przez Google (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat warunków ochrony danych można znaleźć pod adresem (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub https://policies.google.com/privacy?hl=pl /.

Dodatkowe informacje

W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Twoim urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów, w szczególności od dostawców takich jak Google, w celu umożliwienia Użytkownikom skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności, w związku z czym, ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem ze takich stron zapoznać się z dokumentem dotyczącym ich polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności i plików cookies poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności i plików cookies w naszym Serwisie. Po dokonaniu zmiany, Polityka prywatności i plików cookies ukaże się w Serwisie z nową datą.

Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz partnerów.

Chcesz zadać pytanie?

Skontaktuj się z nami
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Kontakt z nami
EN